Faydalar

Zaman və vəsaitlərinizi qənaət edir, prosesi təkmilləşdirir

Rəqabətin çoxluğu səbəbindən 25%-ə qədər qənaətin əldəedilməsi

Dolayı xərclərin və bazar araşdırılmaların effektiv idarə edilməsi

Keyfiyyətli və kateqoriyalaşdırılmış təchizatçıların sürətli və asan axtarış vasitəsi ilə xərclərin azaldılması

Təkliflərin avtomatlaşdırılmış təhlil və müqayisəsi zamanı vaxt qənaəti

Təkraredilməz ÜSL (Ümumi Satınalma Lüğəti) kodlaşdırılması

Sorğu (Məlumat, Qiymət, Təklif) / Tenderin meyarlar üzrə qiymətləndirmənin effektiv idarəedilməsi

Prosedurlar

Məlumat Sorğusu

Məlumat sorğusu (MS) müxtəlif tədarükçülərin imkanları barədə yazılı məlumatlar əldə olunması məqsədi daşıyır. Bu müqayisəli məqsədlər üçün istifadə edilə bilən formatdır.

Qiymət Sorğusu

Qiymətləndirmə Sorğusu (QS) bir malın/xidmətin qiymətindən daha çox, malların / xidmətlərin xüsusiyyətləri əsasında müqayisə olunur, əgər təchizatçılar həmin mal / xidmət üzrə təklif təqdim eirlərsə. Məntiqli olaraq, təchizatçılar tərəfindən təqdim olunmuş düzgün təklif, detallı spesifikasiya göstərməklə aralarında müqayisə olunur.

Təkliflər Sorğusu (TS)

TS mal və ya xidmət üçün ilkin tələbləri ehtiva edir və təchizatçıya təqdim olunacaq cavabın dəqiq strukturu və formatını dəyişmək imkanı yaradır. Effektiv TS-lər adətən strateji və qısa / uzunmüddətli biznes məqsədlərini əks etdirir və tədarükçülərin uyğun bir təklif üçün ətraflı məlumat verir.

Kənar mənbənin cəlb edilməsi

Satınalma xidmətlərinin kənar mənbədən cəlb edilməsi

Bizim satınalma xidmətləri, satınalma proseslərinizi optimallaşdıraraq, satınalmaya ayrılanan vəsaitləri azaldır və digər sahələrə yönəltməyə imkan yaradır və bununla vəsaitlərin səmərəli istifafəsinə öz tövhəsini verir.

Daha ətraflı
Xərclərin təhlili

Procure.az, xərclərin təhlil xidmətlərini təmin edərək, şirkətlər üçün il ərzində milyonlarla qənaətin müəyyənləşdirilməsi və reallaşdırılmasına köməklik edir

Daha ətraflı
Kateqoriyaların idarəedilməsi

Procure.az-dan kateqoriyalar üzrə idarəedilməsini istifadə edərək bazarda olan aparıcı müəssisələrin satınalma komandaları, xərclərin qənaəti ilə yanaşı təchizatçının performansını inkişaf etdirirlər.

Daha ətraflı
Müqavilələrin idarəedilməsi

Procure.az-ın müqavilələrə dəstək komandası, müqavilənin tərtibindən təstiqinə qədər vaxtı qısaltmaq, müqavilə riskini azaltmaq və ən yaxşı şərtləri əldə etməkdə köməklik edir.

Daha ətraflı
Bazar araşdırması

Əmtəə bazarı və təchizatçıların izlənməsinə əlavə olaraq, satınalma mütəxəssislərinin düzgün qərarların qəbul edilməsi üçün xüsusi uyğunlaşdırılmış bazar haqqında məlumatlar sistemini təqdim edirik.

Daha ətraflı
Planlaşdırma və Proqnozlaşdırma

Müştərilərə xidmət səviyyələrini və səmərəliliyinin artırılması ilə Təchizat zəncirinin proqnozlaşdırılması xidmətləri anbar, nəqliyyat və inventar xərclərini azaltmaqa köməklik edir.

Daha ətraflı
Anbarın İdarəedilməsi

Bazarda aparıcı şirkətlər üçün anbarın idarə edilməsində 10 illik təcrübəyə əsaslanaraq müştərilərimizə dəstək edirik.

Daha ətraflı
Uyğunluq funksiyası

Biznes ehtiyacına əsasən, Procure.az, təşkilatların həm öz uyğunluq nəzarət funksiyasın yaradılmasında dəstək ola bilər, həm eyni funksiyanın yerinə yetirilməsini öz öhdəsinə götürə bilər.

Daha ətraflı
İnteqrasiya

Tam inteqrasiya olunmuş

d@ETender.Resources.Global.PlatformIntegration REDIMO, Oracle, SAP, 1C Navision sizin istəyinizlə
İnteqrasiya tətbiq etməklə şirkətlər öz biznes proseslərini tam avtomatlaşdırmaq və optimallaşdırmaq imkanını əldə edir.

ÜSL

Tam dəstəklənir

Standart lüğətdən ibarət ÜSL kodları sisteminin istifadə ediməsi, satınalma işçilərinə, müqavilə bildirişlərinin ardıcıl təsnifləşdirilməsində köməklik edir.
Standartlaşdırılmış kodlaşdırma formatının istifadəsi tender prosesini asanlaşdırır.

Ümumi satınalma lüğəti (ÜSL)

Prezentasiya sorğusu