Faydalar

Zaman və vəsaitlərinizi qənaət edir, prosesi təkmilləşdirir

İmkanlara uyğun fürsətlərin müəyyən edilməsi

Ənənəvi proseslərlə müqayisədə effektiv avtomatik iş prosesinin əldə olunması

Kağız daşıyıcısız proses

Bazar və rəqabət haqqında daha ətraflı məlumat

Şəffav müsabiqə prosesi

Avtomatik prosesə uyğynluq

Prosedurlar

Məlumat Sorğusu

Məlumat sorğusu (MS) müxtəlif tədarükçülərin imkanları barədə yazılı məlumatlar əldə olunması məqsədi daşıyır. Bu müqayisəli məqsədlər üçün istifadə edilə bilən formatdır.

Qiymət Sorğusu

Qiymətləndirmə Sorğusu (QS) bir malın/xidmətin qiymətindən daha çox, malların / xidmətlərin xüsusiyyətləri əsasında müqayisə olunur, əgər təchizatçılar həmin mal / xidmət üzrə təklif təqdim eirlərsə. Məntiqli olaraq, təchizatçılar tərəfindən təqdim olunmuş düzgün təklif, detallı spesifikasiya göstərməklə aralarında müqayisə olunur.

Təkliflər Sorğusu (TS)

TS mal və ya xidmət üçün ilkin tələbləri ehtiva edir və təchizatçıya təqdim olunacaq cavabın dəqiq strukturu və formatını dəyişmək imkanı yaradır. Effektiv TS-lər adətən strateji və qısa / uzunmüddətli biznes məqsədlərini əks etdirir və tədarükçülərin uyğun bir təklif üçün ətraflı məlumat verir.

Tender proseslərinə dəstək

Tenderin hər mərhələsndə məsləhət xidməti

"MarketPlace"-də akreditasiıya

Təkliflərin formalaşdırılması və təqdim edilməsi

Müqavilə prosesinin izlənilməsi

Kategoriya bildirişləri üzrə imkanlar

İnteqrasiya

Tam inteqrasiya olunmuş

d@ETender.Resources.Global.PlatformIntegration REDIMO, Oracle, SAP, 1C Navision sizin istəyinizlə
İnteqrasiya tətbiq etməklə şirkətlər öz biznes proseslərini tam avtomatlaşdırmaq və optimallaşdırmaq imkanını əldə edir.

ÜSL

Tam dəstəklənir

Standart lüğətdən ibarət ÜSL kodları sisteminin istifadə ediməsi, satınalma işçilərinə, müqavilə bildirişlərinin ardıcıl təsnifləşdirilməsində köməklik edir.
Standartlaşdırılmış kodlaşdırma formatının istifadəsi tender prosesini asanlaşdırır.

Ümumi satınalma lüğəti (ÜSL)

Prezentasiya sorğusu